Cilj HCA je pružanje kvalitenih usluga


 


Pravni saveti: Dobro je poznata činjenica, da je najefikasniji i najbrži put do rešenja vaših pravnih pitanja je da taj posao prepustite profesionalcu. HCA tim, sastavljen od mladih i dinamičnih pravnika, sa ogromnim iskustvom u različitim granama prava, koji pružaju pravne savete zainteresovanim osobama, dokazujući tako visok nivo profesionalizma i ispešno izvršavaju postavljene zadatke.
Naše savetodavne usluge takođe uključuju detaljne analize pravnih aspekta naših klijenata, u cilju pronalaženja najboljih mogućih rešenja

 

 

Pravna pomoć: Mi se neprestano trudimo da zaštitimo naše klijente i sve njihove preuzete radnje. I zbog toga smo na raspolaganju kad god je pomoć zastupnika potrebna.
Naše usluge uključuju, pomoć pri sastavljanju pravnih dokumenata, privatnih ili poslovnih ugovora, posredovanje u pregovorima, usluge medijacije i poravnanja između dveju strana. Profesionalizam i brzina karakterišu sve naše poteze, i to je ono što čini naše klijente uvek zadovoljnima.

 


Pravno zastupanje: Uz praksu Hristescu Emilie stoji tim pravnika specijalizovan za građanske i poslovne parnice, pravnici tog tima su uvek na raspolaganju svojim klijentima, u cilju zastupanja njihovih prava ispred državnih organa, kao i ispred bilo koje druge strane, kako u Rumuniji tako i u svetu.
Podjednako, naši stručnjaci zastupaju interese naših klijenata ispred međunarodnog trgovinskog suda uz privrednu komoru Rumunije.

HCA Paketi

Abonamentul Standard

STANDARD


Abonamentul Plus

PLUS


Abonamentul Profesional

PROFESIONAL